شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : ثروتی که فکر‌ کنی ندارمو از سرمایم افکارمه

دانلود آهنگ شده یکم دلم بگیره ولی نمیزارم در و دیوارو غم بگیره

دانلود آهنگ شده یکم دلم بگیره ولی نمیزارم در و دیوارو غم بگیره

دانلود آهنگ شده یکم دلم بگیره

دانلود آهنگ شده یکم دلم بگیره ولی نمیزارم در و دیوارو غم بگیره

دانلود آهنگ شده یکم دلم بگیره ولی نمیزارم در و دیوارو غم بگیره

شده یکم دلم بگیره ولی نمیذارم درو دیوارو غم بگیره

‎هر تلخی یه شیرینی میخواد مث اینکه زهر چایی رو قند بگیره

‎من از هرکی یه ریز پشته هم ناله میکنه عقم میگیره

‎هرکی منو دست کم میگیره میرسه به حرفای من دو قرن دیگه

‎هیچکی‌ هیچی یادم نداد و من هرچی دارم از کارمه

‎ثروتی که فکر‌ کنی ندارمو از سرمایم افکارمه

‎اینه فرق من با همه که هرچی به دست میارم کمه

‎من بزرگم اینه که ریز به نظر میرسن کنارم همه

‎هیچکی‌ هیچی یادم نداد و من هرچی دارم از کارمه

‎ثروتی که فکر‌ کنی ندارم از سرمایم افکارمه

‎اینه فرق من با همه که هرچی به دست میارم کمه

♫♫♫♫♫♫

شده یکم دلم بگیره ولی نمیزارم در و دیوارو غم بگیره

♫♫♫♫♫♫

‎من بزرگم اینه که ریز به نظر میرسن کنارم همه

‎از گذشته یاد گرفتم که شوخی نداره دنیا باهام

‎که اجازه ندم هیچکی دربارم فکر کنه بی دست و پام

‎یاد گرفتم اینو که هرچی میخوامو فقط کافیه‌ بخوام کافیه بخوام

‎هیچکی‌ هیچی یادم نداد و من هرچی دارم از کارمه

‎ثروتی که فکر‌ کنی ندارمو از سرمایم افکارمه

‎اینه فرق من با همه که هرچی به دست میارم کمه

‎من بزرگم اینه که ریز به نظر میرسن کنارم همه

‎هیچکی‌ هیچی یادم نداد و من هرچی دارم از کارمه

‎ثروتی که فکر‌ کنی ندارمو از سرمایم افکارمه

‎اینه فرق من با همه که هرچی به دست میارم کمه

‎من بزرگم اینه که ریز به نظر میرسن کنارم همه

دانلود آهنگ