شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ آه خوبی و بدی بر همه تاثیر گذار است راهی بکشانم که به خوش نامی قرار است

دانلود آهنگ آشفته زمانیست یا رب کمکم کن افت زندگانیست یا رب کمکم کن

دانلود آهنگ آشفته زمانیست یا رب کمکم کن افت زندگانیست یا رب کمکم کن

دانلود آهنگ آشفته زمانیست یا رب کمکم کن

دانلود آهنگ آشفته زمانیست یا رب کمکم کن افت زندگانیست یا رب کمکم کن

دانلود آهنگ آشفته زمانیست یا رب کمکم کن افت زندگانیست یا رب کمکم کن
آشفته زمانی ست یا رب کمکم کن اُفتِ زندگانی ست یا رب کمکم کن
یک لحظه دلم بی عشق آسوده نباشد عشقی که به ناپاکی آلوده نباشد
ای چشم امید من بر لطف و عطای تو گر من هنری دارم باشد به رضای تو
یا رب یارب یارب …..
خوبی و بدی بر همه تاثیرگذار است راهی بکشانم که به خوشنامی قرار است
از نیک سرشتی منو بی بهره نگردان این بنده ی درمانده به درگاه تو زار است
یک لحظه دلم بی عشق آسوده نباشد عشقی که به ناپاکی آلوده نباشد

♫♫♫♫♫♫♫

آشفته زمانیست یا رب کمکم کن افت زندگانیست یا رب کمکم کن

♫♫♫♫♫♫♫

ای چشم امید من بر لطف و عطای تو گر من هنری دارم باشد به رضای تو
یا رب یا رب یا رب ….
یا رب منه من را بستان و تهی ام کن طوطی صفت و آینه وار همچو نی ام کن
کان هر سه ندارد به خود بار منیت بیخود ز خود از مستی آنگونه می ام کن
یا رب یا رب یا رب
یک لحظه دلم بی عشق آسوده نباشد عشقی که به ناپاکی آلوده نباشد
ای چشم امید من بر لطف و عطای تو گر من هنری دارم باشد به رضای تو
یا رب یا رب یا رب …..

دانلود آهنگ