شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ آه شب و نيمه شب ناله شب گير بشه عشق تو كم كم براش يه روز نفسگير بشه واي دير بشه

دانلود آهنگ کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه عاشق دیوونه در این آرزو پیر بشه

دانلود آهنگ کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه عاشق دیوونه در این آرزو پیر بشه

دانلود آهنگ کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه

دانلود آهنگ کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه عاشق دیوونه در این آرزو پیر بشه

متن آهنگ کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه

کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه

عاشق دیوونه در این آرزو پیر بشه وای دیر بشه

آه شب و نیمه شب ناله شب گیر بشه

عشق تو کم کم براش یه روز نفسگیر بشه وای دیر بشه

لب روی لب گذاشتن و دم نزدن تا به کی

سوختن و شعله به عالم نزدن تا به کی

شب همه شب بیداری و غم روی غم گذاشتن

سکوت خواب تو رو بر هم نزدن تا به کی وای تا به کی

منم که همراه تو چون سایه ام جدا نکن راهتو از راه من

اگر که آهم بره تا آسمون عرش خدا میلرزه از آه من آه من

کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ کاری نکن تا دلم از زندگی سیر بشه

♫♫♫♫♫♫

عاشق دیوونه در این آرزو پیر بشه وای دیر بشه

آه شب و نیمه شب ناله شبگیر بشه

عشق تو کم کم براش یه روز نفسگیر بشه وای دیر بشه

لب روی لب گذاشتن و دم نزدن تا به کی

سوختن و شعله به عالم نزدن تا به کی

شب همه شب بیداری و غم روی غم گذاشتن

سکوت خواب تو رو بر هم نزدن تا به کی

لب روی لب گذاشتن و دم نزدن تا به کی

سوختن و شعله به عالم نزدن تا به کی

شب همه شب بیداری و غم روی غم گذاشتن

سکوت خواب تو رو بر هم نزدن تا به کی

دانلود آهنگ