شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ آی سر کوچ نشینم تا بیایی عزیزم به قربونت کنم هرچی بخواهی

دانلود آهنگ هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم

دانلود آهنگ هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم

دانلود آهنگ هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم

دانلود آهنگ هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم

دانلود آهنگ هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم

دانلود آهنگ هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم

متن آهنگ هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم

هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم تو بت راجونمی

بیا عزیزم بیا عزیزم تا میتونی ناز بکن تا نیارن گل رو پوشوار روی ماهت باز نکن

گر خدا فرصت دهد هر روز بیا به هاشا گر خدا فرصت دهد هر روز بیا به هاشا

سرشو طلا گیرم بر سرش ترمه پوشم سرشو طلا گیرم بر سرش ترمه پوشم

می بریمش بیا بدیمش یار جونیم خسته شه هرچی بیشترش میبینم با دلم وابسته شه

آی سر کوچ نشینم تا بیایی عزیزم به قربونت کنم هرچی بخواهی

پیله بندیم پیله بندیم تا سر کوچه بالا از کجا دوماد گذرده ما خوش …

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم

♫♫♫♫♫♫

آسمون پر ستاره چشمک بازی می کند ای ماشالا شازده دوماد بوسه بر گل می زند

هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم تو بت راجونمی

بیا عزیزم بیا عزیزم تا میتونی ناز بکن تا نیارن گل رو پوشوار روی ماهت باز نکن

گر خدا فرصت دهد هر روز بیا به هاشا گر خدا فرصت دهد هر روز بیا به هاشا

سرشو طلا گیرم بر سرش ترمه پوشم سرشو طلا گیرم بر سرش ترمه پوشم

می بریمش بیا بدیمش یار جونیم خسته شه هرچی بیشترش میبینم با دلم وابسته شه

دانلود آهنگ هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی روی سینت گل بکارم

دانلود آهنگ