شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ از اين بدتر نشه رسواييه ما که تنها تر نشه تنهايیه ما

دانلود آهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست (با کیفیت بالا)

دانلود آهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست

دانلود آهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست

دانلود آهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست با کیفیت بالا

دانلود آهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست

دانلود آهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست

متن آهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست

سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره خودش گیره گرفتاره
همون بهتر که ساکت باشه این دل
جدا از این ضوابط باشه این دل
از این بدتر نشه رسواییه ما
که تنها تر نشه تنهاییه ما
که کار ما گذشته از شکایت هنوزم پایبندیم در رفاقت
میریزه تو خودش دل غصه هاشو آخه هیچکس نمی خواد قصه هاشو
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزها نمی ارزه
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزها نمی ارزه

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست

♫♫♫♫♫♫

سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره خودش گیره گرفتاره
که کار ما گذشته از شکایت هنوزم پایبندیم در رفاقت
میریزه تو خودش دل غصه هاشو آخه هیچکس نمی خواد قصه هاشو
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزها نمی ارزه
کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی ورزه
بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزها نمی ارزه
سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره خودش گیره گرفتاره
سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست
هزار شاکی خودش داره خودش گیره گرفتاره

دانلود آهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست با کیفیت بالا

دانلود آهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست

دانلود آهنگ