شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ از اینجا تا به بیرجند خیلی راهه زلفای یارم بی نظیره

دانلود آهنگ زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره

دانلود آهنگ زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره

دانلود آهنگ زلفای یارم بی نظیره

دانلود آهنگ زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره

متن آهنگ زلفای یارم بی نظیره

زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره

بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره

جونم میاد عمرم میاد دوا و درمونم میاد

گلعزار خندونم میاد یواش یواش یواش میاد صدای پاش

ارسینکای یارم جیره پای دلم به زنجیره

آخ زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره

الهی مو به قربون لب یار زلفای یارم بی نظیره

شکر می ریزه از کنج لب یار زلفای یارم بی نظیره

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره

♫♫♫♫♫♫

شکر می ریزه خرواری به خروار زلفای یارم بی نظیره

به مثقال می فروشه مادر یار زلفای یارم بی نظیره

زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره

از اینجا تا به بیرجند خیلی راهه زلفای یارم بی نظیره

همه کوه و کمر سنگ و سخاله زلفای یارم بی نظیره

رفیقون جمع شوید سنگ را بچینید زلفای یارم بی نظیره

که یارم رفته و چشمم به راهه زلفای یارم بی نظیره

زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره

دانلود آهنگ