شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ از عشق تا گفتم دل بریدی از من پیغام دلم رو چرا نشنیدی تو از من

دانلود آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من در خودم شکفتم و شقایقت شدم من

دانلود آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من در خودم شکفتم و شقایقت شدم من

دانلود آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من در خودم شکفتم و شقایقت شدم من

دانلود آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من در خودم شکفتم و شقایقت شدم من

دانلود آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من در خودم شکفتم و شقایقت شدم من

دانلود آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من در خودم شکفتم و شقایقت شدم من

متن آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من

از عشق تا گفتی عاشقت شدم من در خودم شکفتم و شقایقت شدم من

از عشق تا گفتم دل بریدی از من پیغام دلم رو چرا نشنیدی تو از من

این دوست داشتن تو شبا نخفتن تو از عشق گفتن تو والا همه حرفه

عاشق شدن تو دل تپیدن تو رنگ پریدن تو والا همه حرفه

عشق منی تو عمر منی تو نکنه که از من دل بکنی تو

به چشمای قشنگت میاد دل شکنی تو به جام بلور دلم سنگ نزنی تو

به چشمای قشنگت میاد دل شکنی تو به جام بلور دلم سنگ نزنی تو

این دوست داشتن تو شبا نخفتن تو از عشق گفتن تو والا همه حرفه

دانلود آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من در خودم شکفتم و شقایقت شدم من

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من

عاشق شدن تو دل تپیدن تو رنگ پریدن تو والا همه حرفه

از عشق تا گفتی عاشقت شدم من در خودم شکفتم و شقایقت شدم من

از عشق تا گفتم دل بریدی از من پیغام دلم رو چرا نشنیدی تو از من

این دوست داشتن تو شبا نخفتن تو از عشق گفتن تو والا همه حرفه

عاشق شدن تو دل تپیدن تو رنگ پریدن تو والا همه حرفه

عشق منی تو عمر منی تو نکنه که از من دل بکنی تو

عشق منی تو عمر منی تو نکنه که از من دل بکنی تو

دانلود آهنگ از عشق تا گفتی عاشقت شدم من

دانلود آهنگ