دانلود آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم عقده دل می گشاید گریه بی اختیارم

دانلود آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم عقده دل می گشاید گریه بی اختیارم دانلود آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم متن آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن […]