شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ از غم نامردمی ها بغض ها در سینه دارم

دانلود آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم عقده دل می گشاید گریه بی اختیارم

دانلود آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم عقده دل می گشاید گریه بی اختیارم

دانلود آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم

دانلود آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم عقده دل می گشاید گریه بی اختیارم

متن آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم دوست دارم

بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم دوست دارم

خالی از خود خواهی من برتر از الایش تن

من تو را بالاتر از تن برتر از من دوست دارم

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم دوست دارم

عشق صدها چهره دارد عشق تو آیینه داره عشق

عشق را در چهره ی آیینه دیدن دوست دارم

در خموشی چشم مارو قصه ها و گفت وگو هاست

من تو را درجسته ی محراب دیدن دوست دارم

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم

♫♫♫♫♫♫

بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم دوست دارم

در هوای دیدنت یک عمر در چله نشستم

چله را در مقدم عشقم شکستن دوست دارم

بغض سر گردون ابرم قله ای آرامشم کن

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم

من تو را بالا تر از تن برتر از من دوست دارم

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم دوست دارم

بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم دوست دارم

دانلود آهنگ سر به روی شانه های مهربانت می گذارم

دانلود آهنگ