شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ از قسمت دیدن تو شادم از بخت خوشم دل به تو دادم از بخت خوشم دل به تو دادم

دانلود آهنگ آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه تورو تو بغل بگیرم عاشقونه

دانلود آهنگ آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه تورو تو بغل بگیرم عاشقونه

دانلود آهنگ آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه تورو تو بغل بگیرم عاشقونه

دانلود آهنگ آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه تورو تو بغل بگیرم عاشقونه

دانلود آهنگ آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه تورو تو بغل بگیرم عاشقونه

دانلود آهنگ آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه تورو تو بغل بگیرم عاشقونه

متن آهنگ آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه

آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه تو رو تو بغل بگیرم عاشقونه آرزومه آرزومه

اسمت رو لبامه بی اراده چشمای تو از سرم زیاده چشمای تو از سرم زیاده

از قسمت دیدن تو شادم از بخت خوشم دل به تو دادم از بخت خوشم دل به تو دادم

آرزومه آرزومه

از خدامه خونه خوشبو بشه با عطر نفسهات از خدامه که بشه مال من اون چشمای زیبات

که بشه مال من اون چشمای زیبات

هرجوری که فکر کنی باهاتم راضی به رضای اون چشاتم

خوش صورت وخوش نقش و نگاری غم وغصه ای نیست تا من رو داری

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه

♫♫♫♫♫♫

آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه تو رو تو بغل بگیرم عاشقونه آرزومه آرزومه

اسمت رو لبامه بی اراده چشمای تو از سرم زیاده چشمای تو از سرم زیاده

از قسمت دیدن تو شادم از بخت خوشم دل به تو دادم از بخت خوشم دل به تو دادم

آرزومه آرزومه

از خدامه خونه خوشبو بشه با عطر نفسهات از خدامه که بشه مال من اون چشمای زیبات

که بشه مال من اون چشمای زیبات

هرجوری که فکر کنی باهاتم راضی به رضای اون چشاتم

دانلود آهنگ آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه تورو تو بغل بگیرم عاشقونه با کیفیت بالا

دانلود آهنگ آرزومه آرزومه که درو وا بکنی بیای تو خونه تورو تو بغل بگیرم عاشقونه

دانلود آهنگ