شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ از لاک پا تا به سر عشوه فراوون دارم

دانلود آهنگ ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه خشگلمو خشگلم دلها گرفتارمه

دانلود آهنگ ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه خشگلمو خشگلم دلها گرفتارمه

دانلود آهنگ ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه خشگلمو خشگلم دلها گرفتارمه

دانلود آهنگ ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه خشگلمو خشگلم دلها گرفتارمه

دانلود آهنگ ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه خشگلمو خشگلم دلها گرفتارمه

 دانلود آهنگ ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه خشگلمو خشگلم دلها گرفتارمه

متن آهنگ ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه خشگلمو خشگلم دلها گرفتارمه

 دانلود آهنگ ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه
ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه
خوشگلمو خوشگلم دلها گرفتارمه
یکه زن و یکه سوارم هیچ کجا رقیب ندارم
عاشق اسب سفیدم دختری چابک سوارم
گیسو نگو کمنده والله چین تو چین و بلنده والله
گیسو نگو کمنده والله چین تو چین و بلنده والله
چشمامو تو اون چشات وقتی خمار می کنم
دل اگه سنگم باشه اونو شکار میکنم
یکه زن و یکه سوارم هیچ کجا رقیب ندارم
عاشق اسب سفیدم دختری چابک سوارم
گیسو نگو کمنده والله چین تو چین و بلنده والله
گیسو نگو کمنده والله چین تو چین و بلنده والله
تا که پریشون بشی زلف پریشون دارم

♫♫♫♫♫♫

 دانلود آهنگ ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه

♫♫♫♫♫♫

از لاک پا تا به سر عشوه فراوون دارم
یکه زن و یکه سوارم هیچ کجا رقیب ندارم
عاشق اسب سفیدم دختری چابک سوارم
گیسو نگو کمنده والله چین تو چین و بلنده والله
گیسو نگو کمنده والله چین تو چین و بلنده والله
ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه
خوشگلمو خوشگلم دلها گرفتارمه
یکه زن و یکه سوارم هیچ کجا رقیب ندارم
عاشق اسب سفیدم دختری چابک سوارم
گیسو نگو کمنده والله چین تو چین و بلنده والله
گیسو نگو کمنده والله چین تو چین و بلنده والله
چشمامو تو اون چشات وقتی خمار می کنم
دل اگه سنگم باشه اونو شکار میکنم

 دانلود آهنگ ابرو به من کج نکن کج کلاه خان یارمه

دانلود آهنگ