شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ از پینه های دستم باید بدونی یا از نگاه مستم باید بخونی

دانلود آهنگ آی دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم قدر گل رو میدونم

دانلود آهنگ آی دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم قدر گل رو میدونم

دانلود آهنگ آی دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم قدر گل رو میدونم

دانلود آهنگ آی دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم با کیفیت بالا

دانلود آهنگ آی دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم قدر گل رو میدونم

دانلود آهنگ آی دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم قدر گل رو میدونم

متن آهنگ آی دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم قدر گل رو میدونم

آهای آهای گل دارم یه سبد سمبل دارم
گل باغ دلمه عطر آب و گلمه
گلمو ارزون میدم به باغبون نمی گم
گلمو ارزون میدم به باغبون نمی گم
دلمو ارزون میدم
آی دلمو ارزون میدم!
آی دختر گل فروش گل ارزون نفروش
من خودم باغبونم قدر گل رو می دونم
بیا تو با من بجوش گلو ارزون نفروش
قیمت دلتو فروش
قیمت دلتو فروش
من از کجا بدونم تو باغبونی
یه آشنای خوبو یه همزبونی
از پینه های دستم باید بدونی
یا از نگاه مستم باید بخونی
شناختی؟
آره والا
حرفاتو
بگو یالا
هرچی گله به پای تو میریزم
تو گلی من باغبونت عزیزم
هرچی گله به پای تو میریزم
تو گلی من باغبونت عزیزم

♫♫♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ آی دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم قدر گل رو میدونم

♫♫♫♫♫♫♫♫

گلمو ارزون میدم به باغبون نمی گم
گلمو ارزون میدم به باغبون نمی گم
دلمو ارزون میدم
آی دلمو ارزون میدم!
آی دختر گل فروش گل ارزون نفروش
من خودم باغبونم قدر گل رو می دونم
بیا تو با من بجوش گلو ارزون نفروش
بیا تو با من بجوش گلو ارزون نفروش
قیمت دلتو فروش
قیمت دلتو فروش
من از کجا بدونم تو باغبونی
یه آشنای خوبو یه همزبونی
از پینه های دستم باید بدونی
یا از نگاه مستم باید بخونی
شناختی؟
آره والا
حرفاتو
بگو یالا
هرچی گله به پای تو میریزم
تو گلی من باغبونت عزیزم
هرچی گله به پای تو میریزم
تو گلی من باغبونت عزیزم

دانلود آهنگ آی دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم قدر گل رو میدونم

دانلود آهنگ