شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ اون دل که ز عشقی نلرزه در دنیا سعادت نداره نداره نداره

دانلود آهنگ دل منه بلا بلا بلا شده عاشق چرا چرا چرا

دانلود آهنگ دل منه بلا بلا بلا شده عاشق چرا چرا چرا

دانلود آهنگ دل منه بلا بلا بلا

دانلود آهنگ دل منه بلا بلا بلا شده عاشق چرا چرا چرا

دل منه بلا بلا بلا شده عاشق چرا چرا چرا

عاشق شدن غصه داره غم داره صدتا ره پر پیج و پر غم داره

عاشق دل راحت نداره ترسی ز ملامت نداره نداره نداره

اون دل که ز عشقی نلرزه در دنیا سعادت نداره نداره نداره

عاشق شدم خدا خدا خدایا واویلا دل واویلا دل واویلا

دانلود آهنگ