شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ اون مثله صبح سپیده اونیکه سه حرفه اسمش

دانلود آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد

دانلود آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد

دانلود آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد

دانلود آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد

دانلود آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد

دانلود آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد

متن آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد

بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد در زد و رفت
اومد و دید که دلم خوابه هنوز ننشسته روی بوم پر زد و رفت
اونیکه نور امیده میگن از خدا رسیده تو سیاهیه شب من اون مثله صبح سپیده
اونیکه سه حرفه اسمش اگه بشکنه طلسمش
من دوباره جون می گیرم اون نباشه من میمیرم
گاهی عکسشو توی آب می بینم دلمو واسش چه بی تاب می بینم
گاهی وقتا می بینم که اومده نکنه بازم دارم خواب می بینم
اونیکه نور امیده میگن از خدا رسیده تو سیاهیه شب من اون مثله صبح سپیده
اونیکه سه حرفه اسمش اگه بشکنه طلسمش
من دوباره جون می گیرم اون نباشه من میمیرم
دانلود آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد
اونیکه نور امیده میگن از خدا رسیده تو سیاهیه شب من
اون مثله صبح سپیده اونیکه سه حرفه اسمش
اگه بشکنه طلسمش من دوباره جون می گیرم
من دوباره جون می گیرم اون نباشه من میمیرم
بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد در زد و رفت
اومد و دید که دلم خوابه هنوز ننشسته روی بوم پر زد و رفت
اونیکه نور امیده میگن از خدا رسیده تو سیاهیه شب من اون مثله صبح سپیده
اونیکه سه حرفه اسمش اگه بشکنه طلسمش
من دوباره جون می گیرم اون نباشه من میمیرم
دانلود آهنگ بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت خواب بودم وقتی اومد

دانلود آهنگ