شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ اون که از اولین نگاه عشقو با من کرد آشنا

دانلود آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم شونه برای گریه هات …

دانلود آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم شونه برای گریه هات …

دانلود آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم شونه برای گریه هات …

دانلود آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم شونه برای گریه هات …

دانلود آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم شونه برای گریه هات ...

دانلود آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم شونه برای گریه هات …

متن آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم شونه برای گریه هات …

دانلود آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم

دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم

شونه برای گریه هات من خاک زیر پات شدم

تو اون فرشته خدا که اومدی از قصه ها

اون که از اولین نگاه عشقو با من کرد آشنا

نرو نگو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نرو نگو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نرو نگو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نرو نگو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نگو که شاید باید جدا شیم نگو نمیشه من و تو ما شیم

نگو که شاید قسمت همین بود که با سکوت شب آشنا شیم

نگو شکستی عهدی که بستی به اون خدایی که می پرستی

نگو که تنها گل بهارم فقط تو بودی فقط تو هستی

نرو نگو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم

♫♫♫♫♫♫

نرو نگو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نگو که شاید باید جدا شیم نگو نمیشه من و تو ما شیم

نگو که شاید قسمت همین بود که با سکوت شب آشنا شیم

نگو شکستی عهدی که بستی به اون خدایی که می پرستی

نگو که تنها گل بهارم فقط تو بودی فقط تو هستی

نرو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نرو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نرو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نرو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نرو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نرو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

نرو نگو نمیشه بمون واسه همیشه

دانلود آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم

دانلود آهنگ دیوونه نگات شدم عاشق خنده هات شدم

دانلود آهنگ