شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ او ناخداي با خداي عشقه ميگه بوسه عشق والا ثوابه ميگه بوسه عشق والا ثوابه

دانلود آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده یار یکدونه من با دلم قهره و رفته و دور شده

دانلود آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده یار یکدونه من با دلم قهره و رفته و دور شده

دانلود آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده یار یکدونه من با دلم قهره و رفته و دور شده

دانلود آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده یار یکدونه من با دلم قهره و رفته و دور شده

دانلود آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده یار یکدونه من با دلم قهره و رفته و دور شده

دانلود آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده یار یکدونه من با دلم قهره و رفته و دور شده

متن آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده

دل من ترسو شده چو گل بی بو شده

یار یکدونه من با دلم قهره و رفته و دور شده با دلم قهره و رفته و دور شده

دوباره وقت بهار موسم دیدن یار میاد اون با دل زار

میاره طلا و جواهر یادگار میاره طلا و جواهر یادگار

نگین بهش که اونو می پرستم توی شرجی توی گرما فکرش هستم

میزنم دلمو به دریا امشب بهش می گم که من عاشقش هستم

بهش می گم که من عاشقش هستم

دل من ترسو شده دل من ترسو شده

واسه دیدار روش دلم بی تابه یار من قهرمان شب تو آبه

او ناخدای با خدای عشقه میگه بوسه عشق والا ثوابه میگه بوسه عشق والا ثوابه

دانلود آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده

دل من ترسو شده چو گل بی بو شده

یار یکدونه من با دلم قهره و رفته و دور شده با دلم قهره و رفته و دور شده

دل من ترسو شده دل من ترسو شده

نگین بهش که اونو می پرستم توی شرجی توی گرما فکرش هستم

میزنم دلمو به دریا امشب بهش می گم که من عاشقش هستم

بهش می گم که من عاشقش هستم

دل من ترسو شده چو گل بی بو شده

یار یکدونه من با دلم قهره و رفته و دور شده با دلم قهره و رفته و دور شده

دوباره وقت بهار موسم دیدن یار میاد اون با دل زار

دانلود آهنگ دل من ترسو شده چو گل بی بو شده

دانلود آهنگ