شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ اين دستاي من تو اونارو بگير تو فاتح و من توي چنگت اسير

دانلود آهنگ جدایی از حد که بخواد بگذره فاصله بین ما یه دیوار میشه

دانلود آهنگ جدایی از حد که بخواد بگذره فاصله بین ما یه دیوار میشه

دانلود آهنگ جدایی از حد که بخواد بگذره

دانلود آهنگ جدایی از حد که بخواد بگذره فاصله بین ما یه دیوار میشه

متن آهنگ جدایی از حد که بخواد بگذره

جدایی از حد که بخواد بگذره فاصل بین ما یه دیوار میشه
قهر اگر با کینه سازش کنه دل به خودآزاری گرفتار میشه
ما که باهم زندگی رو ساختیم سفره عشقو باهم انداختیم
تکیه به هم دادیم و با سادگی گریه کنون دل رو به هم باختیم
حیفه به پایان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون
مست غروره همه تاروپودم غرور تو ارزونی وجودت
این دستای من تو اونارو بگیر تو فاتح و من توی چنگت اسیر
گریه من اگر که مقصود توست مسکن روح تب آلود توست
این اشکای من چشماتو وابکن مرگ غرورم تو تماشا بکن
ما که باهم زندگی رو ساختیم سفره عشقو باهم انداختیم

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ جدایی از حد که بخواد بگذره فاصله بین ما یه دیوار میشه

♫♫♫♫♫♫

تکیه به هم دادیم و با سادگی گریه کنون دل رو به هم باختیم
حیفه به پایان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون
جدایی از حد که بخواد بگذره فاصل بین ما یه دیوار میشه
قهر اگر با کینه سازش کنه دل به خودآزاری گرفتار میشه
ما که باهم زندگی رو ساختیم سفره عشقو باهم انداختیم
تکیه به هم دادیم و با سادگی گریه کنون دل رو به هم باختیم
حیفه به پایان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون
حیفه به پایان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون
حیفه به پایان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون
حیفه به پایان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون

دانلود آهنگ