شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ اگر ز هم جدائیم اسیر غصه هائیم همین روزا به لطف حق از دست غم رهائیم

دانلود آهنگ بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده بذار که رنج و غصه بار سفر ببنده

دانلود آهنگ بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده بذار که رنج و غصه بار سفر ببنده

دانلود آهنگ بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده

دانلود آهنگ بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده بذار که رنج و غصه بار سفر ببنده

متن آهنگ بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده

بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده بذار که رنج و غصه بار سفر ببنده

بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده بزار که رنج و غصه بار سفر ببنده

تو تنها نیستی خدا یارته اون مهربونه نگهدارته

دردو دوا میکنه معجزه ها میکنه نخور غصه عزیزم ببین چه ها میکنه

تا شقایق زندست قدرت عشق را فراموش نکن

تا محبت باقیست شعله امید را خاموش نکن

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده

♫♫♫♫♫♫

اگر ز هم جدائیم اسیر غصه هائیم همین روزا به لطف حق از دست غم رهائیم

ببین گل بهارو رقص شکوفه ها رو نظر بکن تو آسمون جشن ستاره ها رو

بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده بزار که رنج و غصه بار سفر ببنده

بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده بزار که رنج و غصه بار سفر ببنده

تو تنها نیستی خدا یارته اون مهربونه نگهدارته

دردو دوا میکنه معجزه ها میکنه نخور غصه عزیزم ببین چه ها میکنه

دانلود آهنگ