شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ اگر شکوه کردم ولی چشم انتظارم

دانلود آهنگ تنها تورا امشب جستجو کردم از بین خوبانت آرزو کردم

دانلود آهنگ تنها تورا امشب جستجو کردم از بین خوبانت آرزو کردم

دانلود آهنگ تنها تورا امشب جستجو کردم از بین خوبانت آرزو کردم

دانلود آهنگ تنها تورا امشب جستجو کردم از بین خوبانت آرزو کردم

دانلود آهنگ تنها تورا امشب جستجو کردم از بین خوبانت آرزو کردم

دانلود آهنگ تنها تورا امشب جستجو کردم از بین خوبانت آرزو کردم

متن آهنگ تنها تورا امشب جستجو کردم از بین خوبانت آرزو کردم

تنها ترا امشب جستجو مردم از بین خوبانت آرزو کردم
حیف از من و این وقت و این آشنائی در شهر زیبارویان بر تو کردم
تو بودی اختیارم همه صبر و قرارم اگرچه شکوه کردم ولی چشم انتظارم
امشب تو در این گریه مرا بگذار و بگذر در دست غم وغصه مرا بسپار و بگذر
یک بار دیگر میکشی مرا در این دو راهی دیگر تو مکن قلب مرا آزار و بگذر
تو بودی اختیارم همه صبر و قرارم اگرچه شکوه کردم ولی چشم انتظارم
تو نگفتی یک بار دیگر با تو بسازم تو نگفتی مگه کم کنی سوز و گدازم
تو بودی اختیارم همه صبر و قرارم اگرچه شکوه کردم ولی چشم انتظارم

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ تنها تورا امشب جستجو کردم از بین خوبانت آرزو کردم

♫♫♫♫♫♫

تنها ترا امشب جستجو مردم از بین خوبانت آرزو کردم
حیف از من و این وقت و این آشنائی در شهر زیبارویان بر تو کردم
تو بودی اختیارم همه صبر و قرارم اگرچه شکوه کردم ولی چشم انتظارم
امشب تو در این گریه مرا بگذار و بگذر در دست غم وغصه مرا بسپار و بگذر
یک بار دیگر میکشی مرا در این دو راهی دیگر تو مکن قلب مرا آزار و بگذر
تو بودی اختیارم همه صبر و قرارم اگرچه شکوه کردم ولی چشم انتظارم
تو نگفتی یک بار دیگر با تو بسازم تو نگفتی مگه کم کنی سوز و گدازم
تو نگفتی یک بار دیگر با تو بسازم تو نگفتی مگه کم کنی سوز و گدازم
دانلود آهنگ تنها تورا امشب جستجو کردم از بین خوبانت آرزو کردم

دانلود آهنگ