شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ ای تکیه گاه ناتوان از نا امیدی خسته ام از بیم فرداهای دور بار سفر را بسته ام

دانلود آهنگ خوردم قسم تا بعد از این با چشم بازه عاشق شوم

دانلود آهنگ خوردم قسم تا بعد از این با چشم بازه عاشق شوم

دانلود آهنگ خوردم قسم تا بعد از این

دانلود آهنگ خوردم قسم تا بعد از این با چشم بازه عاشق شوم

متن آهنگ خوردم قسم تا بعد از این با چشم بازه عاشق شوم

خوردم قسم تا بعد از این با چشم باز عاشق شوم
حالا که آمد دیگری من می روم من می روم خدا حافظ خدا حافظ
حالا که دست دیگری بر هم زده دنیای ما
حالا که بر هم می خورد آرامش فردای ما خدا حافظ خدا حافظ
ای تکیه گاه ناتوان از نا امیدی خسته ام
از بیم فرداهای دور بار سفر را بسته ام
گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شوی
در طول راه زندگی فانوس راه من شوی
ای تکیه گاه ناتوان از نا امیدی خسته ام
از بیم فرداهای دور بار سفر را بسته ام
گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شوی

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ خوردم قسم تا بعد از این با چشم بازه عاشق شوم

♫♫♫♫♫♫

در طول راه زندگی فانوس راه من شوی
حالا که پشت پا زدن برای تو آسان شده
حالا که لحظه های تو از آن این و آن شده خدا حافظ خدا حافظ
دل خون شد از امید و نشد یار یار من
ای وای بر من و دل امیدوار من
خوردم قسم تا بعد از این با چشم باز عاشق شوم
حالا که آمد دیگری من می روم من می روم خدا حافظ خدا حافظ
حالا که دست دیگری بر هم زده دنیای ما
حالا که بر هم می خورد آرامش فردای ما
خدا حافظ خدا حافظ
خدا حافظ خدا حافظ
دانلود آهنگ خوردم قسم تا بعد از این با چشم بازه عاشق شوم

دانلود آهنگ