شما اینجا هستید : خانه

مطالب یافت شده برای برچسب : دانلود آهنگ ای که دو چشم تو چراغ جادوست کی گفته بالای چشم تو ابروست

دانلود آهنگ کی گفته بالای چشم تو ابروست کی گفته کی گفته بگو بگو بگو بگو

دانلود آهنگ کی گفته بالای چشم تو ابروست کی گفته کی گفته بگو بگو بگو بگو

دانلود آهنگ کی گفته بالای چشم تو ابروست

دانلود آهنگ کی گفته بالای چشم تو ابروست کی گفته کی گفته بگو بگو بگو بگو

کی گفته بالای چشم تو ابروست کی گفته کی گفته بگو بگو بگو بگو کی گفته کی گفته

داری جای مژه جنگل انبوه دو چشمت رو بنازم قشنگی مثل جادو

کی گفته بالای چشم تو ابروست کی گفته کی گفته بگو بگو بگو بگو کی گفته کی گفته

کی گفته دل از تو شکایت داره بس گله های بی نهایت داره

باور نکن هرچه میگن دروغه چشمای تو قید حکایت داره

حرفای ناز تو شنیدن داره شهد لبای تو چشیدن داره

بهت میاد ناز بکنی ناز بکن ناز تو و قهر تو دیدن داره

ای که دو چشم تو چراغ جادوست کی گفته بالای چشم تو ابروست

کی گفته کی گفته بگو بگو بگو بگو کی گفته کی گفته

دانلود آهنگ